การค้นหาบริษัท

คุณสามารถค้นหาบริษัท จากชื่อบริษัท หรือรหัสบริษัท (TAX ID) หรือการค้นหาชื่อบริษัท สามารถค้นหาได้โดยการใส่ชื่อบริษัทบางส่วน

Company Search

การกำหนดเป้าหมาย/รายการ

นี่คือฟังก์ชันรายการเป้าหมายที่คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขและแสดงรายการบริษัทต่างๆ คุณสามารถใช้ผลลัพธ์เป็นรายการเพื่อค้นหาลูกค้าและคู่ค้า

สำหรับการตั้งค่าเงื่อนไขคุณสามารถใช้รายการทั้งหมดที่แสดงข้อมูล บริษัท และ BS / PL ได้ที่ RAICHU

Targeting, List up

กราฟ / การรวบรวมข้อมูล

กราฟและตารางหลายประเภทเช่น กราฟแท่ง กราฟเส้นและตาราง Pivot ซึ่งง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานตามเงื่อนไขต่างๆ

ตัวอย่างเช่น งานนับจำนวน บริษัท ญี่ปุ่นโดยแยกตามอุตสาหกรรมซึ่งสามารถทำได้ภายใน 5 วินาที

Graph / aggregation

การให้คะแนน

เราจะให้คะแนนคุณเพื่อทำความเข้าใจกับ บริษัท

เราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่คุ้นเคยกับการตรวจสอบ BS / PL ได้อย่างรวดเร็วและต้องการตรวจสอบสถานะขององค์กรอย่างรวดเร็ว

Scoring

การรายงานข้อมูล

การรายงานข้องมูลองค์กรของ RAICHU มีไม่เกิน 6 แผ่น คุณสามารถสร้างรายงานที่จัดรูปแบบ Excel ได้ใน 5 วินาที

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานขององค์กรข้อมูลทางการเงินสำหรับ 13 ปี (BS / PL) ข้อมูลคะแนนและผลการวิเคราะห์ KPI ทางการเงิน

เอกสารสรุปทางการเงินจะสรุปผลการประเมิน BS / PL มูลค่าสี่ปีมูลค่าสามปีของการเปรียบเทียบปีก่อนหน้าและการวิเคราะห์ KPI ทางการเงินในแผ่นเดียวซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน

นอกจากนี้ยังสามารถส่งออก “กำไรขั้นต้น” “กำไรจากการดำเนินงาน” “สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ” และ “สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ ” ซึ่งไม่สามารถหาได้จากเว็บไซด์บริการข้อมูลองค์กรฟรี

สามารถใช้รายงาน RAICHU ได้เนื่องจากเป็นเอกสารเสริมสำหรับการประชุม มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนโดยลดระยะเวลาการทำงานได้ข้อมูลถูกต้อง นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งและเพิ่มการสร้างรายงานและฟังก์ชันเอาต์พุตตามความต้องการของลูกค้าได้

Reporting